Connect with us

Generelle nyheter

Norsk musikk og litteratur i tall!

Published

on

Kulturrådet har i dag publisert bransjestatistikkene Musikk i tall og Litteratur i tall som bl.a. beskriver den samlede omsetningen i norsk musikk- og litteraturbransje. Rapportene beregner den økonomiske verdien av musikk- og litteraturbransjen i Norge for 2013, og viser samlet omsetning for opphavsrettsinntekter, salgsinntekter og fremføringsinntekter. Rapportene er skrevet av Rambøll Management Consulting, og statistikken er basert på bransjens egne tall. Musikk i tall viser at norsk musikkbransje omsatte for 3,7 milliarder kroner i 2013. Dette er en økning på 18 % fra 2012. En stor del av økningen skyldes økte konsertinntekter. De totale inntektene fra konsertvirksomhet har økt fra 2012 til 2013 med 27 prosent. Omsetningen fra digitalt salg av musikk har økt med 36 % på ett år. Litteratur i tall 2013 viser at litteraturbransjen omsatte for 6, 2 milliarder kroner i 2013. Salg av bøker står for den største andelen av totalomsetningen med 6 milliarder kroner, kun 1,5  prosent av dette kommer fra e-bøker.

– Bransjestatistikkene gir verdifull kunnskap om utviklingstrekk ved musikk- og litteraturbransjene som kulturnæringer. De gir også helt nye muligheter til å sammenligne hvordan omsetningen fordeler seg i de to bransjene, sier forskningsleder i Kulturrådet, Ellen Aslaksen.

Med Musikk i tall 2013 har man for første gang muligheten til å si noe om den samlede musikkbransjens utvikling i Norge basert på statistikk.  Dette har vært etterspurt i lang tid.

Hovedfunn:

  • Den norske musikkbransjen omsatte for 3,7 milliarder kroner i 2013, inkludert salg av innspilt musikk, inntekter fra konsertvirksomhet, vederlag og opphavsrettslige inntekter samt eksport. Dette er en økning på 18 % fra året før.
  • Musikkeksporten har vokst i takt med den øvrige omsetningsveksten i bransjen, og utgjør samme andel (8 %) som i 2012.
  • Omsetningen fra digitalt salg av musikk økte med 36 % fra 2012 til 2013. Det digitale salget av innspilt musikk utgjør til sammen 604 millioner kroner i 2013.
  • Sverige (6, 76 milliarder) har en betydelig større samlet omsetning enn Danmark og Norge i 2013. Sveriges eksportandel er også høyere (16 %).

I tillegg til de to rapportene er det også utviklet et metodenotat som gjør nærmere rede for analyserammer, avgrensinger og begreper i rapportene. For å laste ned de ulike rapporter:

–  Musikk i tall 2013 ( trykk her )

– Litteratur i tall 2013 ( trykk her )

– Metodenotat musikk og litteratur i tall ( trykk her )

Sjekk også ut den fete oversikten Tidenes Beste Albumutgivelser og spennende albumnyheter

Continue Reading
Advertisement